หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564  เวลา 15:42 น. เข้าชม : 22)

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธฺ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้กำลังใจข้าราชการครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ โรงเรียนบ้านเขาโป่ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COViD-19) โดยทั้ง 3 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบ ON-Site ได้ดีเยี่ยม มีการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ