หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.ปข. 2 ชื่นชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านห้วยมงคล

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564  เวลา 15:54 น. เข้าชม : 40)

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธฺ์ นายสโมสอน หนองสูง รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางศิรินุช ชูกุศล ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน โดยนายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้บรรยายสรุปการจัดการเรียนการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COViD-19) โดยจัดการเรียนการการสอนแบบผสมผสาน ตั้งแต่วันที่ 14-30 มิถุนายน 2564 ใน 2 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 แบบสลับวันมาเรียน (ON-SITE, ON-HANE) โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 129 ่คน กลุ่มที่ 2 จำนวน 128 คน  และการเรียนสอบรูปแบบที่ 2 คือการจัดการเรียนที่บ้าน (ON-HAND, ON-DEMAND) สำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ จำนวน 122 คน การจัดการเรียนทั้งสองระบบนี้เน้นความสมัครใจของนักเรียนและผู้ปกครอง นายบุญถิ่น มหาสาโร ในฐานะผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้ชื่นชมการจักการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านห้วยมง่คล เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรดรน่า 2019 ได้ดีเยี่ยม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ