หัวข้อข่าว : พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2564

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564  เวลา 09:42 น. เข้าชม : 27)

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. พุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 20/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตอบสนองตามนโยบายต่อไป ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และในเวลา 09.30 น. ได้ประชุมข้าราชการเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ