หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ติดตามแาละวางแผนการนิเทศการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564  เวลา 10:49 น. เข้าชม : 69)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคึรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามและวางแผนการนิเทศการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการดำเนินงานโครงการาต่าง ๆ ตามแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ