หัวข้อข่าว : คณะข้าราชการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......(ฉบับ ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา)

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564  เวลา 13:57 น. เข้าชม : 28)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นายสุทธินาถ  ทานนท์ นายสโมสอน หนองสูง นางกิตติมา เย็นกาย รองผู้อำนวยการสำนักงานรเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และศึกษานิเทศก์ในสังกัด ยื่นหนังสือคัดค้านและเสนอแนะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......(ฉบับ ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา) ต่อนายมนตรี ปาน้อยนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ณ สำนักงานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยื่นหนังสือคัดค้านและเสนอแนะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......(ฉบับ ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา)  ต่อนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดประจวบ่คีรีขันธ์ เขต 2 ณ สำนักงานสาขาพรรคเพื่อไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วย

 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ