หัวข้อข่าว : การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564  เวลา 10:28 น. เข้าชม : 23)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 เนื่องจากได้รับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ