หัวข้อข่าว : การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2564  เวลา 09:33 น. เข้าชม : 4)

วันที่  1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสโมสอน  หนองสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง ระหว่างวันที่ 1,2,3,4 เมษายน 2564 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเข้ารับการอบรมอำเภอละ 1 วัน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ