หัวข้อข่าว : การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 14:10 น. เข้าชม : 32)

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจราชการสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ และสนามสอนโรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง) ของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ