หัวข้อข่าว : การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 09:50 น. เข้าชม : 34)

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมสามประยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประเมินที่มุ่งเน้นการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคล นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น และเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการเรียนในปีการศึกษาต่อไป

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ