หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อำเภอสามร้อยยอดและอำเภอกุยบุรี

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 14:09 น. เข้าชม : 27)

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ,นายสโมสอน หนองสูง,นายสุทธินาถ ทานนท์,นางกิตติมา เย็นกาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อำเภอสามร้อยยอด,อำเภอกุยบุรี,อำเภอหัวหิน,อำเภอปราณบุรี

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ