หัวข้อข่าว : สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดแถลงข่าว ณ สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557  เวลา 13:19 น. เข้าชม : 82)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2   ให้การต้อนรับ  นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะ มาเปิดแถลงข่าวและประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนิน โครงการประสานความร่วมมือของโรงเรียนสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ,กิจกรรม ป.ป.ช.เคลื่อนที่เชิดชูช่อสะอาด ณ โรงเรียนสุจริต และกิจกรรมปลูกเมล็ดพันธ์ความซื่อสัตย์ โดยมี ผอ.สพป.ปข. 2, รอง ผอ.สพป.ปข. 2ทุกท่าน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต และผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ