หัวข้อข่าว : มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 10:24 น. เข้าชม : 28)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่ม ร่วมการประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดย นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในครั้งนี้

 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ