หัวข้อข่าว : บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 10:00 น. เข้าชม : 48)

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางกิตติมา เย็นกาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด เพื่อพิจารณาผู้มีผลงานด้านยาเสพติดดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ของบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ให้เป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาบำเหน็จคตวามชอบกรณีพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ