หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้่งที่ 1/2564

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เวลา 14:23 น. เข้าชม : 43)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกาา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการในเรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการลดระยะเวลาตามเงื่อนใขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และเรื่องกำหนดให้ข้าราชการครูทุกคนทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประจำทุกปี เป็นต้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ