หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เวลา 15:59 น. เข้าชม : 47)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจราชการโรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร เพื่อรับทราบปัญหาและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนและแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค เนื่องจากโรงเรียนใช้ระบบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในการจัดการเรียนการสอน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ