หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมทางไกลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เวลา 10:10 น. เข้าชม : 51)

วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจันทร์อำไพ คำผา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมการประชุมทางไกล เรื่อง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( New GFMIS Thai) โดยวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจภาพรวมของระบบ รวมทั้งกระบวนการทำงานของรายงานประเภทต่างๆบนระบบ  ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ