หัวข้อข่าว : แนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2564  เวลา 10:20 น. เข้าชม : 24)

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายสุทฺธินาถ ทานนท์ นายสโมสอน หนองสูง นางกิตติมา เย็นกาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอำเภอ (อ.ก.ต.ป.น.) อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด และอำเภอกุยบุรี เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ