หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและเยี่ยนบ้านนักเรียน

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2564  เวลา 15:21 น. เข้าชม : 37)

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายสุทธินาถ ทานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ICT และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจราชการโรงเรียนชลประทานปราณบุรี สาขาบ้านวังปลา และโรงเรียนบ้านห้วยพลับ เพื่อให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์โกวิท 2019 ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามปัญหา อุปสรรค์ในการเรียน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหาจากผู้ปกครองในการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดต่อที่เกิดขึ้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ