หัวข้อข่าว : แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2564  เวลา 10:36 น. เข้าชม : 37)

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายสุทธินาถ ทานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง ผ่านผ่านระบบทางไกล Video Conference กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ