หัวข้อข่าว : โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ และ Clding

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564  เวลา 10:22 น. เข้าชม : 64)

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสโมสอน  หนองสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และศึกษานิเทก์ศ ที่รับผิดชอบ ร่วมรับชมการจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)  ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ และ Coding ซึ่งสำนจักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดประชุทางไกลผ่านจอภาพ ระหว่างเวลา 08.0 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ