หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2564  เวลา 11:44 น. เข้าชม : 48)

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางกิตติมา เย็นกาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ และนักจิตวิทยาโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลาดวิถี โรงเรียนบ้านหนองคาง โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง และโรงเรียนบ้านบ่าถล่ม เพื่อให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งสำรวจและประเมินสุขภาพจิตบุคลากร และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงการเรียนออนไลน์ของโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์โควิท 2019 เดือนมกราคม 2564 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ