หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดทำคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557  เวลา 11:49 น. เข้าชม : 20)

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น.(๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ. สพป. ปข. ๒ พร้อมด้วยนายสุรินทร์ บัวงาม นายปรีชา บุปผาชาติ รอง ผอ. สพป. ปข. ๒ และนายมานิตย์ สีสง่า ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เข้าประชุมคณะทำงานการจัดทำคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อกำหนดวันเปิด-ปิด ในภาคเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘, รายวิชาที่จะออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ ๑, ตารางสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำต้นฉบับคู่มือ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้น มีนายมานะ เตียวแซ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธาน และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ