หัวข้อข่าว : การรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2564  เวลา 10:39 น. เข้าชม : 40)

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาในเรื่องร่างประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เรื่องแผนการนักเรียนของโรงเรียน และเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่บริการการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนต์ ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ