หัวข้อข่าว : การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป.ประจวบฯ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2564  เวลา 16:19 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 13  มกราคม 2564 นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายสุทฺธินาถ ทานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจราชการโรงเรียนบ้านห้วยใคร้ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน เพื่อศึกษาสถานที่และสภาพแวดล้อม ในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อลดความเหลี่ยมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการจัดการศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ