หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา ของ สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2564  เวลา 10:06 น. เข้าชม : 27)

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติตดาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานผลการนิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด แผนการนิเทศการศึกษา ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่อง การตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ