หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุม รอง ผอ., ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557  เวลา 08:40 น. เข้าชม : 2)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ., ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆให้ข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ โดยมีข้าราชในสำนักงานทุกท่านเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมสามพระยา เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ