หัวข้อข่าว : การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563  เวลา 09:34 น. เข้าชม : 2)

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายสุทธินาถ ทานนท์ นายสโมสอน หนองสูง และนางกิตติมา เย็นกาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ