หัวข้อข่าว : การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563  เวลา 10:02 น. เข้าชม : 5)

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายสุทธินาถ ทานนท์ และนายสโมสอน หนองสูง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และผู้นำชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว โรงเรียนบ้านพุน้อย โรงเรียนบ้านพุใหญ่  โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว และโรงเรียนบ้านบางปู ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมจัดทำโมเดล (Model) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพุน้อย ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ