หัวข้อข่าว : ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563  เวลา 11:02 น. เข้าชม : 2)

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน ปรับปรุง ตรวจสอบ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา กรอบกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ โครงการ ปัญหาอุปสรรค ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระยานคร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ