หัวข้อข่าว : การพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563  เวลา 14:36 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ของโรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ที่โรงเรียนได้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณมาทั้งสิ้น 6,955,200 บาท แต่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพียงจำนวน 2,978.100.- บาท  ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ