หัวข้อข่าว : การบริหารจัดการโรงเรัียนคุณภาพของชุมชน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563  เวลา 09:55 น. เข้าชม : 2)

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายสุทธินาถ ทานนท์ นายสโมสอน หนองสูง และนางกิตติมา เย็นกาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และผู้นำชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว โรงเรียนบ้านพุน้อย โรงเรียนบ้านพุใหญ่  โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว และโรงเรียนบ้านบางปู เพื่อร่วมจัดทำโมเดล (Model) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแนวทางการดำเนินการ "โรงเรียนคุณภาพของชุมชน" เพื่อ 1.สร้างและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้ชุมชน 2. เพิ่มการลงทุนเพื่อยกระดับโรงเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (ทั้ง Stand Alone และโรงเรียนขนาดกลาง) 3. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง จึงได้จัดการมีการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในครั้งนี้ขึ้น
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพุน้อย ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ