หัวข้อข่าว : การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน่เขตพื้นที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563  เวลา 14:07 น. เข้าชม : 3)

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายสุทฺธินาถ ทานนท์ นายสโมสอน หนองสูง และนางกิตติมา เย็นกาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ่ขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร) ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบ้ัติหน้าที่ในครั้งนี้

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ