หัวข้อข่าว : ประชุมวางแผนและกำหนดแนวทางในการจัดทำบันทึกข้อตกลง

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 14:19 น. เข้าชม : 3)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสโมสอน  หนองสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญศึกษานิเทศก์ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ