หัวข้อข่าว : การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 4

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 14:29 น. เข้าชม : 2)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายสุทธินาถ ทานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนางกัลยรัสย์  สุขประเสริฐ ผู้อำนวยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ปข. 2 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  โดยที่ประชุมมีเรื่องให้พิจารณาประกอบด้วย เรื่องการขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ เรื่องการกำหนดแนวทางสู่การปฏิบัติ ของเขตตรวจรการที่ 4 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และเรื่องการพิจารณาโครงการในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ