หัวข้อข่าว : ดูสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 11:15 น. เข้าชม : 3)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักนักงานเขพื้นที่การศึกษประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดูสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ 4,219,000 บาท โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด อำเภอสามร้อยยอด และสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 4,012,000 บาท โรงเรียนบ้านหนองคร้า อำเภอหัวหิน เนื่องจากที่ประชุมมีมติขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ