หัวข้อข่าว : การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 09:30 น. เข้าชม : 3)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภายเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดประชุมชี้แจงเพื่่อสร้างความเข้าใจให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคอย่างทั่วถึง

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ