หัวข้อข่าว : การจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 09:47 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักนักงานเขพื้นที่การศึกษประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานฯ ดำเนินการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นค่าครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ จำนวนงบประมาณ 500.000.- บาท ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ