หัวข้อข่าว : การจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 10:21 น. เข้าชม : 7)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักนักงานเขพื้นที่การศึกษประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานฯ ดำเนินการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ของโรงเรียนปกติทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวนงบประมาณ 2,075.000.- บาท ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ