หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมคณะกรรมการจัดเรียงลำดับความจำเป็นก่อน-หลัง รายการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในระดับอำเภอ

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557  เวลา 15:15 น. เข้าชม : 107)

นายสุรินทร์  บัวงาม  รอง ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดเรียงลำดับความจำเป็นก่อน-หลัง รายการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นในระดับอำเภอ ซึ่งใช้ในการขอจัดตั้ง-จัดสรรงบประมาณปีปัจจุบัน - ปี พ.ศ.2561 เพื่อให้การจัดทำบัญชีเรียงลำดับความจำเป็นก่อน-หลังในระดับอำเภอ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ณ ห้องประชุมพระยานครชั้น 2 สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ