หัวข้อข่าว : การประชุมการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 10:04 น. เข้าชม : 27)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธินาถ ทานนท์ รองผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีการประชุมการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและสรุปผลเพื่อพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป โดยมีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวน 21 โรงเรียน และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธื เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ