หัวข้อข่าว : กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 09:39 น. เข้าชม : 28)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมการดำเนินกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ. น้อย การเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต  เนื่องจ่าก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน และการดำเนินการอันจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยโรงเรียนใรงเรียนในสังกัด จำนวน 87 โรงเรียน มีกลุ่มเป้าหมายคือ ครูและนักเรียนจำนวนโรงเรียนละ 2 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น คือรุ่นที่ 1 โรงเรียนในสังกัดอำเภอสามร้อยยอด และอำเภอปราณบุรี รุ่นที่ 2 โรงเรียนในสังกัดอำเภอหัวหิน และอำเภอกุยบุรี โดยจัดประชุมระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ