หัวข้อข่าว : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563  เวลา 14:37 น. เข้าชม : 36)

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธเนศ  ตรีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online: ITA Online) และคณะกรรมการดำเนินการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ