หัวข้อข่าว : การติตดาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563  เวลา 10:05 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญคณะกรรมการติตดาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มาประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข. 2 เพื่อ 1) รายงานการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท 19  2) รายงานการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่คณะกรรมการฯ ทราบ และขอมติที่ประชุม ในเรื่องแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ