หัวข้อข่าว : การพิจารณาประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2563  เวลา 09:58 น. เข้าชม : 55)

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนประเมิน ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เนื่องจากมีผู้บริหารสถานศึกษายื่นคำร้องขอย้ายไปต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และภายในเขตพื้นที่การศึกษา จึงประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประเมินรายละเอียดตามตัวชี้วัดตามองค์ประกอบการประเมินให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเสนอ อ.ก.ศ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม CONFERENCE สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ