หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ITA Online

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2563  เวลา 12:31 น. เข้าชม : 29)

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ให้การต้อนรับ นายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และบุคลากรในสังกัด จำนวน 70 คน มาศึกษาดูงานด้านการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  โดย นายบวร  เทศารินทร์ ได้บรรยายการบริหารงานของ สพป.ปข. 2 ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 3  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ