หัวข้อข่าว : การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2563  เวลา 09:52 น. เข้าชม : 72)

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) เพื่อพิจารณาบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวงเงินที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ.ให้เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 สพป.ประจวขคึรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ