หัวข้อข่าว : การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2563  เวลา 13:38 น. เข้าชม : 8)

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการอบรมพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของข้าราชการครู รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแต่งตั้งคณะวิทยากรในการอบรมพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของข้าราชการครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารให้ตรงกับความต้องการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ในด้านการบริหงานงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ