หัวข้อข่าว : รับมอบทุนการศึกษา โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน ชุมชน

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563  เวลา 15:06 น. เข้าชม : 3)

วันที่ 16 กันายน 2563 เวลา 13.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานรับมอบทุนจากมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) และบริษัทมูบาดาลาปิโตรเลี่ยม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสและลูกหลานชาวประมงใน สำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 300 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และทุนพัฒนาโรงเรียน จำนวน 11 ทุน โรงเรียนละ 30,000 บาท  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ