หัวข้อข่าว : ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2563  เวลา 14:24 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมรายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 6 เดือน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย นายธเนศ  ตรีพงษ์ พร้เอมกับนางอินทิรา  บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  2 ต่อคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ