หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครครีธรรมราช เขต 1

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 11:14 น. เข้าชม : 79)

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธเนศ  ตรีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ให้การต้อนรับ นางพรรณี พงค์ยี่ล่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ที่มาศึกษาดูงานด้านการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  โดย นายธเนศ  ตรีพงษ์ ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพฯ และการบริหารงานของ สพป.ปข. 2 ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ